Historia wsi Rajkowo sięga XIV wieku.
Poznaj całą historię miejscowości i Pałacu Rajkowo podróżując w czasie przez najważniejsze rozdziały przeszłości tej rezydencji.

XIII-XIV wiek

Średniowieczna wieś Warzymice daje początek późniejszemu majątkowi w Rajkowie

Historia założenia dworskiego w Rajkowie (niem. Klein-Reinkendorf Gut) jest nierozerwalnie związana z pobliską wsią Warzymice, której początki sięgają XIII wieku. W pierwszej połowie dwunastego stulecia część miejscowych gruntów stanowi lenno kościoła św. Jakuba, a następnie klasztoru cysterek w Szczecinie. W 1333 roku książę szczeciński Otto I przekazuje wieś Warzymice Fundacji Mariackiej w Szczecinie.

1841 rok

Początek folwarku w Rajkowie na skutek wydzielenia gruntów ornych należących do wsi Warzymice

Na podstawie umowy spisanej 22 maja 1841 w Berlinie z majątku wsi Klein Reinkendorf, należącej do Kapituły Mariackiej w Szczecinie, wydzielone zostają pola uprawne i przynależne do nich łąki zwane Dambruch koło Siadła Dolnego, o łącznym arealne 52 mórg i 145 prętów i za cenę 600 talarów, oddane na własność alodialną Martinowi Wilhelmowi Schroederowi.

II połowa XIX w

Rozwój gospodarczy i przestrzenny folwarku w Rajkowie

Ok. poł. XIX w. powstaje pierwszy dwór w Rajkowie o bliżej nieznanych formach oraz założenie przestrzenne folwarku i związanej z nim kolonii mieszkalnej. W 1879 roku jako właściciel majątku wzmiankowany jest niejaki F. Wegner, natomiast od 1890 roku O. Heyer. Ten ostatni rozbudowuje folwark o nowe budynki gospodarcze oraz wznosi czworaki dla robotników folwarcznych.

1907 rok

Powstaje nowy budynek pałacu w Rajkowie

W latach 1905 – 1945 r. właścicielem folwarku jest Friedrich Keunecke. Za jego rządów majątek osiąga szczyt swojej świetności, osiągając areał ponad 300 ha. Hodowano wówczas głównie krowy i trzodę chlewną oraz uprawiano buraki cukrowe na potrzeby pobliskiej cukrowni. Za czasów Keunecke na miejscu dawnego dworu wzniesiono okazałą rezydencję, nawiązującą do stylu barokowego, o zwartej dwukondygnacyjnej bryle, nakrytej mansardowym dachem. Autorem wybudowanego w 1907 r. pałacu jest pochodzący z Löcknitz architekt –  C.A. Schmidt. Jednocześnie dawny dworski ogród przekształcono w niewielki park krajobrazowy z ozdobnym stawem i fontanną.

Lata 1945-2010

Stopniowy upadek i degradacja dawnego majątku w Rajkowie

W 1945 roku dawny majątek w Rajkowie zostaje znacjonalizowany i przekazany na siedzibę PGR-u. W budynku pałacu umieszczono mieszkania i biura. Powojenne adaptacje i modernizacje przyczyniły się do degradacji wartości zabytku. Z elewacji skuto oryginalne tynki, wnętrze wtórnie podzielono ściankami działowymi, a dwukondygnacyjny salon, przedzielono stropem. W 1959 roku pałac przejmuje Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie (późniejsza Akademia Rolnicza), tworząc na 219 ha Rolniczy Zakład Doświadczalny. Pod koniec lat 90-tych budynek pałacu zostaje wydzierżawiony, a w 2010 roku ostatecznie sprzedany osobom prywatnym.

Lata 2014-2018

Żmudny proces przywracania dawnej świetności założeniu dworsko-parkowemu w Rajkowie

W 2014 r. zdewastowany pałac i zarośnięty park został zakupiony przez obecnych właścicieli, którzy niezwłocznie przystępują do kompleksowych prac restauratorskich i remontowych. Pod czujnym okiem konserwatora zabytków, przy spełnieniu najwyższych standardów związanych z ochroną konserwatorską założenia, budynek pałacu i park przywracane są do dawnej świetności. W efekcie zakończonych w 2018 r. prac zarówno pałac w Rajkowie jak i jego otoczenie zmieniły swoje oblicze i służą dziś nowym funkcjom. Miejsce rodzinnych spotkań, wykwintnych przyjęć i niezapomnianych wzruszeń  z dumą spogląda w swoją wielowiekową historię.