Polityka Prywatności I Ochrona Danych Osobowych

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu https://www.palacrajkowo.pl/sklep.

 1. Administratorem Danych osobowych jest A.M. AUDIT Arkadiusz ŚNIEŻEK z siedzibą w Smolęcinie pod adresem: Smolęcin 18, 72-001 Smolęcin.
 2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
 3. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
 4. doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
 5. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
 6. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
 7. przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
 8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 10. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 11. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
 12. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,
  jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje
  na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 13. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 14. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora
  ds. Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony https://www.palacrajkowo.pl/.

 

Sklep  prowadzony pod adresem https://www.palacrajkowo.pl/  administrowany jest przez A.M. AUDIT Arkadiusz ŚNIEŻEK, Smolęcin 18, 72-001 Smolęcin dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Sklepu.

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki Cookies ? są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się https://www.palacrajkowo.pl/ nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Sklep informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Sklepu. Korzystając ze stron Sklepu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

 

Rodzaje i cel korzystania przez https://www.palacrajkowo.pl Plików Cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Sklepu za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.

Cel: prowadzenie statystyk.

 

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu ?Narzędzia?, a następnie ?Opcje internetowe?; 2) Przejść do zakładki ?Prywatność?; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Sklep informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Sklepu.

 

Jakie dane są przetwarzane?

https://www.palacrajkowo.pl/ przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Sklepu.

Sklep zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 

Przekierowanie do innych stron.

Sklep https://www.palacrajkowo.pl/ zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności ? Pliki Cookies. Sklep  https://www.palacrajkowo.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności ? Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

 

Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności ? plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.